Nhằm góp phần làm giàu tư liệu nghiên cứu và kho tàng hiện vật của Bảo tàng Áo Dài, chúng tôi hân hạnh mời gọi sự cộng tác từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có nhu cầu đóng góp trang phục và các hiện vật giá trị liên quan đến áo dài, nhằm giúp Bảo tàng khai thác và lưu giữ những câu chuyện có ý nghĩa phản ánh tinh thần và khuynh hướng thời đại. Qua đó minh chứng cho sức sống của áo dài theo thời gian cũng như phát huy vẻ đẹp trường tồn của di sản văn hóa Việt.