BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT

Những chương trình giới thiệu và biểu diễn các loại hình dân ca đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại như: Quan họ, ví giặm, đờn ca tài tử,…